Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij

Z orodjem za merjenje digitalne zrelosti območij bodo deležniki lahko opredelili njihovo digitalno zrelost, vključno s perifernimi in digitalno razvijajočimi se območji, da bi (naprej) razvijali in izboljšali strategije za njihovo digitalno preobrazbo.

KAJ JE Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij IN NJEGOV NAMEN

Namen orodja za merjenje digitalne zrelosti območij je ugotavljanje digitalne zrelosti in osnovnih pogojev za procese digitalne preobrazbe perifernih in digitalno razvijajočih se območij z namenom nadaljnjega razvoja in izboljšanja strategij za njihovo digitalno preobrazbo.

PODROČJA IN STRUKTURA

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij obsega devet ključnih področij, ki se nanašajo tako na pogoje kot tudi pospeševalnike digitalne preobrazbe območij v perifernih in digitalno razvijajočih se območjih.

KDO JE RAZVIL ORODJE

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij se je razvilo v okviru projekta Interreg Europe CARPE DIGEM, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Projekt skuša pokazati, kako lahko skupaj usmerjamo, pospešujemo, mrežimo in širimo medregionalne digitalne ekosisteme ter izboljšujemo vključenost in sposobnost posredovanja in učenja, da bi omogočili univerzalni dostop do integriranih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebjujejo državljani in podjetja.

KOMU JE ORODJE NAMENJENO

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij je namenjeno javnim in zasebnim deležnikom ter deležnikom skupnosti, ki želijo oceniti digitalno zrelost svojih območij in določiti ključne izzive digitalne preobrazbe ter način nadaljnjega razvoja, preoblikovanja in izboljšanja strategij digitalne preobrazbe.