Инструмент за оценка на дигиталната зрялост на териториите

Инструмент за оценка на дигиталната зрялост на териториите

Инструментът за оценка на дигиталната зрялост на териториите ще позволи на заинтересованите страни да установят степента на цифрова готовност на териториите, включително периферни и нововъзникващи територии, за по -нататъшно разработване и подобряване на техните стратегии за дигитална трансформация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА ДИГИТАЛНА ЗРЯЛОСТ НА ТЕРИТОРИИТЕ И КАКВА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ

Целта на инструмента за дигитална зрялост на териториите е да определи нивото на дигитална зрялост и основните условия за процесите на дигитална трансформация в периферни и нововъзникващи територии, за да се разработят и подобрят стратегии за цифрова трансформация.

ИЗМЕРЕНИЯ И СТРУКТУРА

Инструментът за дигитална зрялост на териториите се състои от девет ключови измерения, свързани първо с предпоставки и второ, с акселераторите на дигиталната трансформация на територии в периферните и нововъзникващите региони.

КОЙ Е РАЗРАБОТИл ИНСТРУМЕНТА

Този инструмент за дигитална зрялост на териториите е разработен в рамките на проекта Interreg Europe CARPE DIGEM, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Този проект демонстрира как можем колективно да катализираме, използваме, изградим мрежа и разширим междурегионалните дигитални екосистеми, подобрявайки капацитета за включване и посредничество/обучение, за да осигурим универсален достъп до интегрираните дигитални решения и екосистеми, от които се нуждаят нашите граждани и предприятия.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИНСТРУМЕНТЪТ

Инструментът за териториална цифрова оценка е предназначен за публични, частни или общностни заинтересовани страни, които желаят да оценят дигиталната зрялост на своите територии, за да идентифицират ключовите предизвикателства на дигиталната трансформация и как да развият, преоформят и подобрят своите стратегии за дигитална трансформация.